RubyReport                  

Arbeidsregistratie oplossingen RubyReport biedt u een totaaloplossing aan voor registratie van arbeid, voor zowel het personeel in de kas als voor het middenkader personeel. RubyReport bestaat uit de volgende componenten:

App RubyReport
De app wordt ingezet voor padregistratie en helpt u inzicht te krijgen in de besteding van arbeid binnen uw kas. De wijze van gebruik is als volgt:
Aan het begin van de werkdag registreert werknemer zijn/haar aanvangstijd en aan het einde van de werkdag registreert werknemer wanneer de werkdag wordt afgesloten. Tussendoor kunnen eenvoudig pauzes geregistreerd worden. 

Daarnaast registreert de app de werktijden en productie per rij. Hierbij kan de app worden gebruikt middels ieder denkbaar device, in de praktijk veelal:
- Start- en eindtijden per rij
- Gewerkte tijd per rij
- Aantal gerealiseerde eenheden per rij

Website RubyReport
Middels de website RubyReport kunt u als ondernemer een onbeperkt aantal taken/activiteiten benoemen en deze verdelen onder individuele werknemers danwel groepen werknemers. In de praktijk wordt de website met name ingezet voor:
- Werkzaamheden middenkader personeel
- Het registreren en opvolgen van ziektes, schades en incidenten inclusief locatiebepaling en het monitoren van follow-up acties

Arbeid dashboard
De verzamelde data uit zowel de app- als de website RubyReport komen terug in een standaard dashboard, waarmee u in staat wordt gesteld uw bestedingen aan arbeid te monitoren.

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29