Voor meer advieswerk en een hogere klanttevredenheid        


Als accountant, boekhouder of financieel adviseur is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met uw klant. U bent immers zijn sparringpartner, zijn financiële coach. Hem ondersteunen en adviseren, daarin schuilt uw toegevoegde waarde. Dit kan alleen als er actuele financiële informatie voor handen is waarmee uw klant sturing kan geven aan zijn onderneming.

Samen met uw klant een begroting opstellen en deze vervolgens periodiek vergelijken met de realisatie, vormt een goede aanleiding om op gezette tijden met uw klant aan tafel te gaan. Maar ook het monitoren van de liquiditeitsontwikkeling, het vertalen van technische resultaten in financiële stuurinformatie of het maken van een bedrijfsvergelijking, zijn prima aanknopingspunten voor een adviesgesprek.

Op deze manier uw klant ondersteunen betekent daadwerkelijk inhoud geven aan uw rol als sparringpartner. Met Diamond FMS heeft u het hulpmiddel in handen om dit te realiseren.

Bekijk hieronder in 90 seconden wat Diamond FMS voor u kan betekenen

Diamond FMS in 90 seconds

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29