Varkenshouderij

Als varkenshouder heeft u te maken met grote investeringen als gevolg van huisvestigings- en milieu-eisen. Ook heeft u te maken met sterk fluctuerende financiële resultaten. Resultaten welke sterk bepaald worden door het wisselende verloop van zowel de opbrengstprijzen voor biggen en vleesvarkens als ook de voerprijzen. Kosten en opbrengsten bepalen uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Natuurlijk wilt u als ondernemer ook weten of uw investeringen renderen en of u blijvend aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Kortom, u moet steeds vooruit kijken en op grond van toekomstgerichte cijfers sturing geven aan uw bedrijf. Diamond biedt u hiervoor de mogelijkheden.

U kunt verschillende scenario’s vergelijken. U kunt het effect in beeld brengen
van veranderende voer- of opbrengstprijzen. De financiële gevolgen in kaart
brengen van verdere mechanisatie en automatisering. De invloed vaststellen van
meer personeel ten opzichte van het zelf uitvoeren van werkzaamheden. De
terugverdientijd van een nieuwe investering bepalen. Inzicht in deze aspecten
helpt u bij het maken van de juiste keuzes en bepaalt mede uw bedrijfsresultaat.

Inzicht in uw financiële prestaties
Met Diamond heeft u snel inzicht in de operationele en financiële gang van zaken
binnen uw bedrijf. De cijfers uit uw boekhouding worden automatisch naar
Diamond overgezet en technische resultaten worden eenvoudig gekoppeld. De
gevolgen voor uw bedrijfsresultaat van veranderende prijzen en hoeveelheden
maakt u hiermee in no-time zichtbaar. De invloed van grote investeringen op uw
bedrijfsresultaat is eenvoudig in beeld te brengen. Gerealiseerde cijfers worden voortdurend doorgerekend naar de toekomst waardoor u sneller en beter kunt sturen. Zo krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de opbrengstprijs per geleverde kg vlees, per m2, per varken, per dierplaats, etc. Ook krijgt u vergelijkbare cijfers te zien van de opbouw van uw kostprijs met inbegrip van voerwinst en saldo- berekeningen. Dat is de informatie waar u als ondernemer mee vooruit kunt en waarmee u gericht sturing kunt geven aan uw bedrijfsresultaat.

Diamond voor varkenshouders
Diamond is een financieel managementpakket, met onder andere de volgende toepassingen:

 • Eenvoudig plannen en begroten
 • Investeringen doorrekenen
 • Financiële en technische data combineren
 • Verschillende scenario’s vergelijken
 • Financiële overzichten en rapportages maken
 • Professionele bedrijfsplannen
 • Consolideren
 • Benchmarken


Uw voordelen

 • Betrouwbare liquiditeitsprognoses
 • Eenvoudig de opbrengst- en kostprijs berekenen
 • Inzicht in de financiele prestaties van uw bedrijf
 • Snel en betrouwbaar rapporteren
 • Alle financiële kengetallen in één overzicht
 • Gebruiksvriendelijk en flexibel


Ervaar het zelf

Graag laten wij u zien hoe u met behulp van Diamond uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren. U kunt een vrijblijvende demo aanvragen via onze website of via één van onze consultants.

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29