Text

Transport en logistiek

Het transport volume groeit in 2016 naar verwachting met 1,8%. Een goede zaak
natuurlijk, maar de vraag blijft natuurlijk: hoe zorg je er als ondernemer nou
voor dat je transportbedrijf klaar is voor de toekomst? Want ondanks de groei
in volume blijven de marges krap. En doordat het concurreren op prijs in de
regel weinig lucratief is, wordt het nog belangrijker om daadwerkelijk waarde
toe te voegen en voortdurend te blijven innoveren.

De vraag is derhalve: wat is uw strategie voor de komend jaren?

Wat is ons aanbod
Onze klantbelofte luidt: dé instrumenten voor een beter bedrijfsresultaat. We helpen dus bedrijven met het verbeteren van hun resultaten door middel van het inzetten van de juiste instrumenten. Vaak zijn dat ICT-gerelateerde oplossingen zoals een Business Intelligence tool, een Financieel Management Systeem, een CRM oplossing en/of een Online Registratietool. Maar we beschikken eveneens over een sterke adviestak en mede door deze combinatie
onderscheiden we ons van de concurrentie.

Diamond als sparringpartner
De business consultants van Diamond fungeren als sparringpartner op zowel strategisch, tactisch, als operationeel niveau. Uw visie, ambitie en doelstellingen vormen daarbij steeds ons vertrekpunt. Op basis hiervan gaan we met u in gesprek, waarbij we uw strategie (daar waar nodig/gewenst) vertalen in een tactisch plan. Daarnaast maken we samen met u per bedrijfsactiviteit inzichtelijk of en in hoeverre deze bijdraagt aan het behalen van uw (financiële) doelstellingen. Maar ook op operationeel vlak onderzoeken we wat er nog (verder) verbeterd kan worden. En dat alles met ‘slechts’ 1 doel: het verbeteren van uw bedrijfsresultaat.   

Diamond als software leverancier
Omdat wij iedere dag weer ervaren dat je als transporteur met de juiste software je performance kunt verbeteren, speelt ICT een belangrijke rol in onze dienstverlening. Waarbij de inzet van software uiteraard nooit een doel op zich is, maar een middel ter verbetering van uw bedrijfsresultaten.  

In de loop der jaren hebben we ons met name gespecialiseerd in het omzetten van bedrijfsdata in stuurinformatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met ons financieel management systeem de financiële voortgang van uw onderneming monitoren. Oftewel: waar sta ik op dit moment t.o.v. mijn begroting? Hoe ontwikkelt mijn liquiditeit zich? Lig ik nog op koers of moet ik bijsturen? Welke impact heeft deze investering? Op al dit soort vragen, geeft ons systeem het antwoord.

Naast financiële data beschikken transporteurs ook over een heleboel operationele data. Deze data zit echter doorgaans ‘vast’ in allerlei systemen. Wij helpen u deze data te ontsluiten en veel belangrijker nog: we zetten uw data om in stuurinformatie. Meer concreet: wij voorzien u van heldere dashboards met
behulp waarvan u dagelijks kunt checken of u nog op koers ligt. En dat leidt
tot inzichten en stuurinformatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.  

Let’s meet.
Graag komen we met u in gesprek over uw visie, ambitie en doelen voor de
komende jaren. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we
graag of en zo ja hoe we u kunnen helpen, met het verbeteren van uw
bedrijfsresultaat.


Klanten aan het woord

'Ik heb meer inzicht gekregen in de kengetallen die er voor mij toe doen'

 Gerrit Stam | Stam Transport

Kunt u de pagina niet openen? Klik hier

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29