Pluimveehouderij

De pluimveehouderij sector kent een grote diversiteit aan bedrijven. Van vleeskuikens tot leghenbedrijven en van kalkoenen tot opfokbedrijven. Ieder
soort bedrijf heeft zijn eigen specifieke kenmerken, maar in alle gevallen draait het uiteindelijk om het rendement voor de pluimveehouder. Als pluimveehouder
heeft u te maken met sterk fluctuerende financiële resultaten. Resultaten welke
sterk bepaald worden door het wisselende verloop van zowel de opbrengstprijzen
voor vleeskuikens en eieren als ook de voerprijzen. Kosten en opbrengsten bepalen uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Daarnaast dient er voortdurend
geïnvesteerd ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van de dieren. Natuurlijk wilt u als pluimveehouder ook weten of uw investeringen renderen en of u blijvend aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Kortom, u moet steeds vooruit kijken en op grond van toekomstgerichte cijfers sturing geven aan uw bedrijf. Diamond biedt u hiervoor de mogelijkheden.

U kunt verschillende scenario’s vergelijken. U kunt het effect in beeld brengen van veranderende voer- of opbrengstprijzen. De financiële gevolgen in kaart brengen van verdere mechanisatie en automatisering. De invloed vaststellen van meer personeel ten opzichte van het zelf uitvoeren van werkzaamheden. De terug- verdientijd van een nieuwe investering bepalen. Inzicht in deze aspecten helpt u bij het maken van de juiste keuzes en bepaalt mede uw bedrijfsresultaat.

Inzicht in uw financiële prestaties
Met Diamond heeft u snel inzicht in de operationele en financiële gang van zaken binnen uw bedrijf. De cijfers uit uw boekhouding worden automatisch naar Diamond overgezet en technische resultaten worden eenvoudig gekoppeld. De gevolgen voor uw bedrijfsresultaat van veranderende prijzen en hoeveelheden maakt u hiermee in no-time zichtbaar. De invloed van grote investeringen op uw bedrijfsresultaat is eenvoudig in beeld te brengen. Gerealiseerde cijfers worden
voortdurend doorgerekend naar de toekomst waardoor u sneller en beter kunt
sturen. Zo krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de opbrengstprijs per geleverde kg vlees, per 100 opgezette kuikens, per dierplaats, etc. Ook krijgt u vergelijk- bare cijfers te zien van de opbouw van uw kostprijs met inbegrip van voerwinst en saldoberekeningen. Dat is de informatie waar u als ondernemer mee vooruit kunt en waarmee u gericht sturing kunt geven aan uw bedrijfsresultaat.

Diamond voor pluimveehouders
Diamond is een financieel managementpakket, met onder andere de volgende toepassingen:

 • Eenvoudig plannen en begroten
 • Investeringen doorrekenen
 • Financiële en technische data combineren
 • Verschillende scenario’s vergelijken
 • Financiële overzichten en rapportages maken
 • Professionele bedrijfsplannen
 • Consolideren
 • Benchmarken


Uw voordelen

 • Betrouwbare liquiditeitsprognoses
 • Eenvoudig de opbrengst- en kostprijs berekenen
 • Inzicht in de financiele prestaties van uw bedrijf
 • Snel en betrouwbaar rapporteren
 • Alle financiële kengetallen in één overzicht
 • Gebruiksvriendelijk en flexibel


Ervaar het zelf

Graag laten wij u zien hoe u met behulp van Diamond uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren. U kunt een vrijblijvende demo aanvragen via onze website of via één van onze consultants.

Contact

Vragen? Bel onze
klanten­service:
(073) 511 16 29