#DutchinUA

Nieuwkuijk, 2016

Diamond FMS heeft deelgenomen in het #DutchinUA project in Oekraïne.
Tijdens deze deelname werd Nard Elsman namens Diamond FMS geinterviewd
in Ukraine Today.

Bekijk het interview hier.
Lees het interview hier.


"Transporteurs op weg naar een beter resultaat"

Nieuwkuijk, 28 september 2016

Maandag 26 september jl. vond de bijeenkomst plaats voor ondernemingen in de transport en logistieke sector. Diamond wil vanuit haar ambitie instrumenten aanreiken voor een beter resultaat. Wie de ontwikkelingen volgt in de branche van transport en logistiek weet dat ICT daar voor innovatie en het behalen van rendement het verschil maakt. Er wordt voldoende geïnvesteerd in ICT zegt Machiel Bode, sectormanager ING. Echter het optimaal gebruik maken van deze
investeringen vraagt meer diepgang, verandermanagement en strategiebepaling vertelt hij op deze bijeenkomst. De praktijk wijst uit dat transportbedrijven die bovengemiddeld presteren over de juiste mix beschikken van strategie en beleid enerzijds en het goed managen van processen, middelen en medewerkers anderzijds. Dit vraagt om leiderschap met lef om te innoveren in nieuwe technieken en logistieke ketens.

Logistieke dienstverlening draait om business intelligence. Doordat ketens veranderen is de dynamiek groot en ontstaan er kansen. Essentieel voor het verzilveren hiervan is de toenemende invloed van data in de logistieke dienstverlening. Logistieke dienstverlening draait steeds meer om business intelligence en voor onderscheidend vermogen moeten bedrijven hierin het verschil maken.

De transport & logistiek zal een sector blijven die volgens de waarde strategie van operational excellence keuzes moet maken. Dat betekent het leveren van een hoogwaardige dienstverlening tegen relatief lage prijzen. De aandacht is hierbij
gericht op efficiëntie, stroomlijning van processen, integratie binnen de keten, geen franje en het beheersen van volumes. Voorlopers gaan met hun opdrachtgevers in gesprek om ontwikkelingen daar te volgen en samen te werken aan optimalisatie van de kostprijs.

Vincent Termeer, consultant Diamond, maakt in zijn inleiding de verbinding tussen de strategie van de onderneming en operatie op de werkvloer. De ondernemer zijn doelen van een hoger abstractieniveau als de performance die hij van zijn
medewerkers/chauffeurs verwacht. Hiervoor beschikt elke onderneming in transport & logstiek al over de benodigde systemen. De data is 9 van 10 bedrijven gewoon aanwezig, maar hoe maak je die zichtbaar? Vincent licht toe dat met Dataconnect een dashboard met kpi’s kan worden samengesteld uit de data van deze operationele systemen.

Het is betrouwbaar, snel en effectief voor optimalisatie van de operationele stuurindicatoren. De ondernemer kan op die manier met een muisklik zijn analyseperiode kiezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Basis
voor het juiste dashboard vormt de strategie van de onderneming. De richting
bepaalt waar je op wilt sturen. Hiervoor gaat de consultant van Diamond met u
in gesprek om vooral de waarom vraag helder te krijgen waar u met uw onderneming om zakelijke- en/of persoonlijke redenen naar toe wil. U vaart dan
uw eigen koers voor onderscheidend vermogen in de markt en het realiseren van
uw doelstellingen. Op basis van uw behoefte of dat van uw onderneming biedt
Diamond begeleiding in het verandermanagement om succesvol als onderneming het resultaat te verbeteren. Het eigenaarschap voor resultaatverbetering heeft elke consultant van Diamond in zijn DNA. Zoals Machiel Bode al benoemde, met de investering in software ben je er niet. De strategische keuze van een
onderneming, de kwaliteit van bijsturing en cultuur bepalen gezamenlijk het succes om als transport onderneming in de markt te blijven.

Hiermee wordt nogmaals de match bevestigd tussen wat de markt de komende jaren vraagt in transport & logistiek en wat Diamond aan expertise en ICT te bieden heeft. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Workshop Accountancy;
Meer advieswerk, zo doe je dat!

Nieuwkuijk, 29 juni 2016

Uw klanten vragen steeds meer van u als accountant! U bent zich vast
en zeker bewust van uw veranderende rol in deze. Klanten zijn namelijk
op zoek naar een adviseur die proactief meedenkt, verstand heeft van de sector, strategisch advies geeft, en dat alles tegen een redelijk
tarief.


Nu hoor ik u denken: “De accountant als adviseur dat horen wij al jaren”. Wij merken dat het merendeel van de accountants het moeilijk vindt om daadwerkelijk invulling te geven aan deze omslag. Wij willen hier graag met u over in gesprek en nodigen u daarom uit voor onze bijeenkomst.

“Meer advieswerk, zo doe je dat!” op maandag 27 juni a.s.

Tijdens deze bijeenkomst delen wij onze visie en frisse ideeën over hoe u meer advieswerk kunt genereren. ICT oplossingen spelen hierin een belangrijke rol, maar ook de vaardigheden en competenties die je als strategische sparringpartner nodig hebt. En, voor u wellicht het belangrijkste onderwerp: “Hoe ziet mijn verdienmodel er dan uit?”

Diverse sprekers en met name Gerard Bottemanne van GBNED ICT Accounting Specialist gaan met u de diepte in.

Benieuwd naar hoe ook u meer advieswerk kunt genereren? Stuur een email
met uw NAW-gegevens naar info@diamondfms.com en kom op maandag 27 juni a.s. naar onze bijeenkomst.

Hier vindt u het programma voor deze avond.

We kijken ernaar uit om u op deze avond te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten namens het voltallige Diamond-team,


Ledenavond Tuinbouw Jongeren Westland

Begin februari werd onze collega Arjen Brouwers uitgenodigd om de ledenavond van Tuinbouw Jongeren Westland te presenteren als avondvoorzitter. Circa 80 leden waren aanwezig die avond. De avond werd afgetrapt met een introductie over BigData in de Tuinbouw door Arjen. Vervolgens waren er interessante lezingen van Harrij Schmeitz ('How Big is T&U-data?') en Bert Buis ('Groeien en bloeien met (big) data').

Al met al een informatieve en leerzame avond met als afsluiter een
gezellige borrel, waarbij al netwerkend de avond nog eens werd
doorgesproken. Bekijk hieronder de foto's.


Europese Investeringsbank ondersteunt opnieuw kleine en middelgrote ondernemingen met nieuw ING-Kredietprogramma van 350 miljoen euro

Nieuwkuijk, 20 januari 2014

De Europese Investeringsbank, de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, stelt 350 miljoen euro beschikbaar voor de investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg. Voor ondernemers in deze landen betekent de betrokkenheid van de Europese Investeringsbank dat zij profiteren van een lager rentetarief. Met de door de Europese Investeringsbank ondersteunde financiering kunnen de investeringskosten van afzonderlijke ondernemingen voor 100% worden gedekt, tot een maximum van 12,5 miljoen euro per project.

Lees hier het volledige artikel.


Diamond breidt opleidingstraject uit naar Oekraïne

Nieuwkuijk, 4 juli 2013

Naast de Nederlandse Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch maakt
ook de Oekraïense universiteit Kyiv Mohyla Business School (KMBS) gebruik van
Diamond in het opleidingstraject van studenten. De masterstudenten, allen
werkzaam als CFO in het Oekraïense bedrijfsleven, leren Diamond tot in de
puntjes kennen. Tijdens de training leren de studenten onder andere om
gerealiseerde cijfers te vergelijken met de opgestelde begroting, krijgen zij
een beter inzicht in de financiële prestaties van een onderneming en leren zij
toekomstgerichte managementinformatie te verkrijgen. Door de praktijkgerichte
trainingen zullen de studenten de kennis beter en sneller in het bedrijfsleven
kunnen toepassen. Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van visuele
ondersteuningsmaterialen, waaronder diverse instructiefilms.

Door het toenemende aantal internationale gebruikers van Diamond, verspreid
door heel Europa, tonen steeds meer nationale en internationale universiteiten
interesse om Diamond te integreren in het opleidingstraject van studenten. Aan
het einde van dit jaar zal er een nieuwe lichting studenten, bestaande uit ca.
150 Oekraïense studenten, starten met Diamond in het opleidingstraject.


Diamond in het nieuws  met Wim van Rooij

Nieuwkuijk, 20 december 2013

Nog niet eens zo lang geleden was het boerenbedrijf betrekkelijk eenvoudig en hadden boeren zonder al teveel rompslomp het financiële overzicht van hun bedrijf. De boekhouding is tegenwoordig vele malen complexer geworden. Weinig boeren hebben nog echt volledig inzicht in hun financiën; wanneer en hoeveel er kan worden geïnvesteerd in een nieuwe stal of schuur.

In een interview met het blad 'Boer en Bouw' vertelt onze collega Wim van Rooij
hoe je het juiste moment van een (agrarische) investering kunt bepalen en welke
informatie en gegevens hierbij wenselijk zijn.

Een investering vraagt om financieel management.

Lees hier het gehele interview met Wim van Rooij.


Reünie oud-ABAB'ers

Dinsdag 5 november 2013, Nieuwkuijk

Na de succesvolle reünie voor oud-ABAB’ers vorig jaar, organiseerde Diamond FMS op donderdag 31 oktober 2013 voor de tweede keer een leerzame en gezellige reünie voor oud-ABAB'ers. Het thema van de bijeenkomst was ‘De accountant als adviseur’. Dit thema was opgebouwd uit 3 programma-onderdelen. Wij geven u hier een korte impressie van die drie onderdelen. Voor de gezelligheid en de oude herinneringen verwijzen wij u door naar de bijeenkomst van 2014.

Accountant op weg naar adviesfunctie

Een discussie aan de hand van drie stellingen, leidde tot de voorzichtige conclusie dat de accountant op weg is om als adviseur meerwaarde te leveren voor de klant. De aanwezigen waren het er echter ook over eens dat het voor velen een wens is, maar nog niet voor iedereen een feit.

Big data

Na de discussie en de genoemde conclusies, werd stilgestaan bij het fenomeen Big Data. Ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met een groeiende hoeveelheid gegevens. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de besluitvorming binnen bedrijven. Gebruik maken van Big Data begint met selecteren en ordenen, om vervolgens de gegevens te transformeren naar informatie. U als accountant/ adviseur kunt uw klanten daarbij helpen.

DataConnect

Tot slot waren de aanwezigen er getuige van hoe een aantal relevante data uit de transportsector, werden omgezet naar bruikbare sturingsinformatie. Dat gebeurde met behulp van Diamond. De informatie leidde voor de ondernemer tot een beter bedrijfsresultaat en hielp de accountant in zijn rol als adviseur.

Bijeenkomst 2014
Vooruit kijken kenmerkt de adviseur. Daarom beginnen we met een blik vooruit. Het enthousiasme bij de aanwezigen is voor ons reden om ook in 2014 een reünie voor oud ABAB’ers te organiseren. Tegelijkertijd zijn er voldoende aanknopingspunten om tot een verdere optimalisatie van dit evenement te komen. Twee oud-gedienden, Frans Willems en Jan de Gruyter, gaan ons daarbij ondersteunen. Om de reünie te laten uitgroeien tot een bijeenkomst die u niet wilt missen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk oud-collega’s aanwezig zijn. Kent u nog oud-ABAB’ers van wie u denkt dat ze nog niet in ons bestand zitten, laat het ons weten. Dat kan eenvoudig via info@diamondfms.com.


Bijeenkomst 'De accountant als adviseur'

Nieuwkuijk, 24 oktober 2013

Op donderdag 14 november en dinsdag 10 december a.s. organiseert Diamond FMS de bijeenkomst ´De accountant als adviseur´. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Leiden en de SRA is namelijk gebleken dat meer dan de helft van de ondernemers in het MKB hun accountant liever als adviseur dan als controleur ziet. 

De MKB-ondernemer verlangt steeds meer van zijn accountant, men is op zoek naar een adviseur die proactief meedenkt, naast de ondernemer staat, verstand heeft van de sector, strategisch advies geeft en die dit alles tegen een redelijk en vooral ook transparant tarief doet. Ook wil men graag dat de accountant betekenis geeft aan de cijfers (duiding), zodat deze helder zijn en er beleid op gevoerd kan worden. Er valt dus nog genoeg te winnen wanneer men kijkt naar de kansen die er nog liggen voor de accountant om de klant beter van dienst te zijn.

Echter hoe pak je dit aan? Het gros van de accountants vindt het moeilijk om de omslag (van accountant naar adviseur) te maken. Wij van Diamond willen daar graag met u over in gesprek. Als leverancier van prognose- en financial intelligence software hebben wij namelijk een duidelijke visie en heldere ideeën als het gaat om de vraag: hoe kan ik als accountant voorzien in de adviesbehoeften van mijn klanten.

Datum
Donderdag 14 november 2013 of dinsdag 10 december 2013
bij Diamond FMS BV, Middelweg 6c in Nieuwkuijk.

Programma
16:30-16:45 Ontvangst
16:45-16:50 Welkom door Frank Verhoeven, Directeur Diamond FMS
16:50-17:10 De accountant als adviseur en hoe dat vorm te geven
                   een plenaire discussie geleid door Judith Chlod
17:10-17:30 Toekomstgericht adviseren en meerwaarde creëren m.b.v. Big Data
                   een snel groeiend fenomeen door Nard Elsman
17:30-18:30 Borrel

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd op de bijeenkomst op donderdag 14 november of dinsdag 10 december a.s. bij te wonen? Meld u dan voor 4 november aan via info@diamondfms.com of telefonisch: 073 - 511 16 29


Diamond bij symposium 'Hogere Vleespluimveegezondheid'

Nieuwkuijk, 24 mei 2013

Op 14 mei vond in Eersel het eerste symposium plaats over diergezondheid in de pluimveesector. Tijdens deze bijeenkomst werden de ongeveer 200 aanwezigen geïnformeerd over onder andere voetzoollaesies en het gebruik van antibiotica. Onder het motto 'De pluimveewereld draait door' begeleidde Felix Rottenberg 's avonds een forumdiscussie. 

Winnaar Diamond loterij
Tijdens het symposium maakten de deelnemers kans op een weekendje weg door deel te nemen aan de Diamond loterij.

Ronny Graat van PLV bedrijf Graat is de gelukkige winnaar van de Diamond loterij. Samen met zijn vrouw kan hij genieten van een weekendje weg in één van de Sandton hotels.

Wim van Rooij overhandigt Ronny Graat de cadeaubox met daarin de cheque voor een heerlijk weekendje weg en een lekkere fles Cava. 


Directe koppeling Diamond - Twinfield

Nieuwkuijk, 31 maart 2013

Sinds kort is een directe koppeling tussen Diamond en het boekhoudpakket van Twinfield mogelijk. Dankzij de koppeling worden gegevens uit het boekhoudpakket van Twinfield direct geïmporteerd in Diamond. Ook wijzigingen worden automatisch doorgevoerd. Op deze manier kunt u snel werken en weet u zeker dat u altijd met actuele data werkt.


Diamond bij symposium 'Hogere varkensgezondheid'

Nieuwkuijk, 5 februari 2013

Sneeuwstormen teisterden Nederland en de wegen naar de Evenementenhal in Venray waren spekglad. Ondanks de barre omstandigheden waren ruim 600 varkenshouders en toeleveranciers naar Venray gekomen om informatie te delen over innovatie en varkensgezondheid. Innovatie is nodig, maar moet uiteindelijk wel geld opleveren. Om die reden was Wim van Rooij van Diamond uitgenodigd. Tijdens het forum ging hij op de relatie tussen innovatie, varkensgezondheid en euro's. Onder het motto 'vreten uw varkens ook uw euro's op?' konden bezoekers bij de stand van Diamond verder praten over dit onderwerp. En wie een leuk aandenken wilde, liet zich fotograferen voor de cover een speciale uitgave van het blad 'Varkens'. 


Diamond en Experiency sluiten samenwerkingsovereenkomst 

Nieuwkuijk, 30 mei 2012

Op woensdag 30 mei tekenden Frank Verhoeven, directeur van Diamond en Raimond Poot, directeur van Experiency BV een samenwerkings-overeenkomst. De samenwerking betekent een verbreding van de dienstverlening van Experiency BV. Het Reeuwijkse bedrijf ondersteunt bedrijven in de voedselverwerking met het optimaliseren van hun productieprocessen. Het bedrijf richt zich daarbij vooral op de relatie tussen medewerkers en de technische infrastructuur van een bedrijf. Dankzij de samenwerking worden vanaf nu ook de financiële gevolgen van verbetertrajecten in de advisering meegenomen.

Raimond Poot verwoordt het als volgt: “Onze consultants richten zich op het verbeteren van productieprocessen. Daarbij kijken we primair naar de relatie tussen mensen en machines. Verbeterpunten die door medewerkers worden vastgesteld vormen onze basis. Het is natuurlijk belangrijk om bij aanpassingen in de techniek en de processen niet alleen te kijken naar het effect op het rendement op de werkvloer maar ook om te kijken naar de financiële gevolgen. Dankzij een uitgekiende combinatie tussen rendementsgegevens en Diamond kunnen onze consultants die stap nu eenvoudig maken”.

In de versindustrie is een goede technische infrastructuur noodzakelijk met het oog op de gewenste kostenbeheersing. Echter, alleen dankzij de inbreng van getrainde medewerkers ontstaan soepele processen en is maatwerk mogelijk. Experiency traint medewerkers in het continue verbeteren van processen. Door de financiële gevolgen van verbeteringen in kaart te brengen, wordt de noodzaak duidelijker en de invoering gemakkelijker.

Raimond Poot (Experiency) en Frank Verhoeven (Diamond).

Diamond zorgt voor de levering en implementatie van een financieel management systeem bij bedrijven. 

Met behulp van het systeem en de bijbehorende trainingen kunnen onde rnemers
aan de hand van financiële cijfers sturen op hun bedrijfsresultaat. “Ondernemers
willen vooruitkijken. Daarvoor is het belangrijk dat zij op een eenvoudige manier kunnen budgetteren, consolideren en rapporteren. Dankzij de samenwerking kunnen klanten van Experiency nu eenvoudig de financiële gevolgen van verbetertrajecten zien”, aldus Frank Verhoeven.


Samenwerking HAS Den Bosch 

´s Hertogenbosch, 2 mei 2012

Met Diamond kijkt u vooruit. Dat Diamond graag investeert in de toekomst is dan ook niet meer dan logisch. Al sinds 2011 heeft Diamond de ambitie om meer te
betekenen voor deze toekomst, de studenten. Vanuit die ambitie heeft Diamond
verschillende initiatieven ontplooid om hier vorm aan te geven. Zo hebben
verschillende Fontys-studenten al intensief gebruik gemaakt van de software.
Vanaf oktober 2011 is ook de Hogeschool HAS Den Bosch nauw betrokken in de
ontwikkeling van een lespakket. In dit lespakket staat het aansturen van een
onderneming voorop. Diamond wordt gebruikt om tot de juiste financiële
conclusies te komen. Over het resultaat leest u hier meer.

Studenten HAS Hogeschool


Hogere kosten door slechte financiële rapportage

Uit onderzoek van Oracle en Accenture is gebleken dat gebrekkige financiële
rapportage tot minder vertrouwen, hogere kosten en moeizame beslissingen leidt.
 
Het onderzoeksrapport 'Challenges of Corporate Financial Reporting' wijst uit
dat bedrijven niet in staat zijn aan te geven wat de kosten van hun financiële
rapportage zijn. Bovendien toont het onderzoek aan dat bedrijven hun
investeringsstrategieën moeten veranderen om toenemende kosten, ineffectieve
financiële rapportage en het missen van deadlines te voorkomen. 

Volgens het onderzoek gebruiken de meeste bedrijven nog steeds spreadsheets en e-mails om rapportages te beheren en te controleren. Tussen de 70 en 80% van de bedrijven heeft slecht zicht op het rapportageproces en kan niet garant staan voor de kwaliteit van de gegevens.